Indrek'u koduleht

Ladinakeelsed väljendid


A, B, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Z, T, U, V

A


a priori enne kogemust, kogemusest sõltumata; kogemuseelselt (antonüüm: a posteriori)
ab hinc siit, nüüdsest peale
ab imo pectore kogu hingest või südamest
ab incunabulis hällist hauani, päris algusest, mähkmeist peale
ab initio algusest
ab ovo algusest või tekkest peale
absque omni exeptione ilma igasuguse kahtluseta
abusus in Baccho et in Venere alkoholi ja armastuse kuritarvitamine
abusus non tollit usum kuritarvitus ei välista õiget tarvitamist
actum atque tractatum päeva sündmused, kroonika
ad absurdum (jõudmine) mõttetuseni, absurdsuseni
ad cogitandum et agendum homo natus est inimene on sündinud mõtlemiseks ja tegevuseks (et mõelda ja luua)
ad exemplum näiteks, eeskujul
ad extra äärmuseni
ad hoc [ho:k] selleks, eriti just selleks juhuks või otstarbeks
ad honorem auks, austuseks
ad infinitum lõpmatuseni, lakkamata
ad interim esialgu, ajutiselt
ad patres esivanemate juurde, ülekantult ka surema
ad rem asja juurde
ad usum tarvitamiseks
alea jacta est liisk on langenud, küsimus on lõplikult otsustatud (Caesar)
alias teisiti, teise nimega
aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt teiste vead on meil silme ees, enda omad aga selja taga; teiste silmas näed pindu, oma silmas ei näe palkigi
alma mater toitja ema, ülikool, kõrgkool
alter ego lähedane sõber või mõttekaaslane, teine mina, kellelegi nii lähedane isik, et võib teda asendada
amantium irae amoris integratio armunute tüli tähendab armastuse taassündi
amat victoria curam võit armastab hoolt (Catullus)
amici, diem perdidi sõbrad, ma olen kaotanud päeva (Vespasianus)
amicus certus in re incerta cernitur kindlat sõpra tuntakse ebakindlas olukorras (õnnetuses)
amicus humani generis inimsoo sõber (arst)
amicus Plato, sed magis amica veritas sõber on Platon, kuid suurem sõber on tõde (Aristoteles)
amo amorem tuum armastan sinu armastust
amor tussisque non celatur armastust ja köha ei varjata
aquila non captat muscas kotkas ei püüa kärbseid, suur inimene ei aja taga pisiasju
arbor vitae elupuu
ars longa vita brevis kunst on pikk, elu lühike
ascultare disce! õpi kuula(tle)ma!
asinus ad lyram eesel lüürast (ei taipa midagi)
audaces (audentes) fortuna juvat julgeid abistab saatus (Vergilius)
audiatur et altera pars kuulatagu ka teist poolt (näiteks vaidluses)
audi, vide, sile kuula, vaata, vaiki
aurea mediocritas kuldne kesktee (Horatius)
auscultare disce, si nescis loqui õpi tähelepanelikult kuulama, kui sa ei oska rääkida
aut Caesar aut nihil kas kõik või mitte midagi
aut vincere, aut mori kas võita või surra, võit või surm
ave Caesar, morituri te salutant tere Caesar, surmaminejad tervitavad sind
avis rara haruldane lind, haruldus


B


barba non facit philosophum habe ei tee filosoofiks
barbam et pallium video, philosophum nondum video habet ja mantlit ma näen, kuid filosoofi veel ei näe (Aulus Gellius)
beatitudo non est virtutis praemium sed ipsa virtus õnn ei peitu vapruse tasus, vaid vapruses endas (Spinoza)
beatus est, qui multa bona possidet õnnelik on see, kellel on palju hüvesid (Varro)
beatus ille, qui procul negotiis õnnelik on see, kes on askeldustest eemal (Horatius)
bellaque matribus detestata ja emade poolt neetud sõjad (Horatius)
bellum omnium contra omnes kõikide sõda kõigi vastu (Hobbes)
bene diagnoscitur, bene curatur (mis) hästi diagnoositakse, (seda) hästi ravitakse
bene fecisti, quod tacuisti hästi tegid, et vaikisid
bene qui latuit, bene vixit kes on hästi märkamatuks jäänud, on hästi elanud (Ovidius)
bibamus, moriendum est joogem, surra tuleb niikuinii (Seneca)
bis dat, qui cito dat kahekordselt annab see, kes kiiresti annab
bona fide heas usus, usalduslikult, puhtsüdamlikult, täiesti siiralt, ilma igasuguse tagamõtteta
bona valetudo iucundior est iis, qui e gravi morbo recreati sunt, quam qui numquam aegro corpore fuerunt hea tervis on armsam nendele, kes on raskest haigusest paranenud, kui nendele, kes pole kunagi haige kehaga olnud (Cicero)
bonis nocet, quisquis pepercerit malis kahjustab häid see, kes iganes säästab halbu (Publilius Syrus)
breve tempus aetatis satis longum est ad beate honesteque vivendum elu lühike aeg on küllalt pikk õnnelikult ja ausalt elamiseks (Cicero)
brevis esse laboro, obscurus fio kui püüan väljenduda lühidalt, jään ebaselgeks
britanni olim frumenta non serebant, sed lacte et carne vivebant britid vanasti ei külvanud vilja, vaid elasid piimast ja lihast (Caesar)


C


caret periculo, qui etiam tutus cavet kõige paremini on ohu (haiguse) eest kaitstud see, kes on valvel ja siis, kui näib, et ohtu ei ole.
carpe diem nopi päeva, kasuta käesolevat päeva (Horatius)
caseus et panis sunt optima fercula sanis (Regimen Sanitatis Salernitatum) juust ja leib on kõige tervislikum toit (Salerno Tervise Koodeks)
casta est quam nemo rogavit süütu on see, keda keegi pole tahtnud (Ovidius)
castigare ridendo mores naeruga kombeid parandama
cessante causa, cessat effectus põhjuse lakates lakkab tagajärg
chirurgus mente prius et oculis agat, quem armata manu kirurg toimigu pigem mõistuse ja silmadega kui relvastatud käega (skalpelliga)
cibi condimentum est fames kõige parem kokk on nälg
circulus vitiosus nõiaring, vigane ring, esitada tõestuseks seda, mida on vaja tõestada, väljapääsmatu olukord
citius, altius, fortius kiiremini, kõrgemale, tugevamini (olümpiadeviis)
cogito, ergo sum mõtlen, järelikult olen olemas (Descartes)
cognosce te ipsum tunne iseennast
concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur üksmeelega kasvavad väikesed asjad, lahkmeelega valguvad suuredki laiali (Sallustius)
concordia victoriam gignit üksmeel sünnitab võitu
consuetudo est altera natura harjumus on teine loomus
contraria contrariis curantur vastandid ravivad vastandeid (Hippokrates)
contra vim mortis non est medicament in hortis surma jõu vastu pole rohtu aedades (Salerno Tervise Koodeks)
corpus delicti süüteo ese, peamised süütõendid
cras, cras, semper cras, sic evadit aetas homme, homme, alati homme - nii möödub elu
crede mihi, miseros prudentia prima relinquit usus mind, õnnetuid jätab kõigepealt maha nende arukus (Ovidius)
credo, quia absurdum usun, sest see on mõttetu (Tertulianus)
cucullus non facit monachum munga peakate ei tee veel mungaks
cui bono kelle huvides ?, kelle kasuks
cujus regio, ejus religio kelle maa, selle usk
cujusvim hominis est errare, nullius, nisi inspientis in errore perseverare igale inimesele on omane eksida, kuid mitte kellelegi, välja arvatud vaid rumal, pole omane oma eksituse juurde jääda
cum laude kiitusega
cum tacent, clamant vaikides nad kisendavad, vaikimisega avaldavad nad oma pahameelt (Cicero)
curriculum vitae lühike elulookirjeldus, CV, elulugu


D


debes, ergo potes sa pead, järelikult suudad
de die in diem päevast päeva
de facto tegelikult, faktiliselt, õiguslikust alusest olenemata
de gustibus non est disputandum maitse(te) üle ei vaielda
de jure (kehtiva) õiguse kohaselt, juriidiliselt, õiguslikult, seaduste kohaselt või ka ametlikult
de lingua stulta (veniunt) incommoda multa rumalatest sõnadest (tekivad) paljud pahandused
de mortuis nil nisi bene surnute kohta tuleb rääkida ainult head
des partem leonis anna ära lõviosa
deus ex machina jumal masinast; ootamatu, kunstlik asjaolude lahendus; kasutatakse teatris
de visu nägemise järgi, oma silmaga
dictum - factum öeldud - tehtud
dies diem docet päev õpetab päeva
difficile est proprie communia dicere raske on väljendada üldtuntud asju (tõdesid) omamoodi (Horatius)
dimidium facti, qui coepit, habet kes alustab, sel on juba pool tehtud
disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto õpi, kuid ainult õpetatuilt, mitteõpetatuid õpeta ise
discernit sapiens res, quas confundit asellus tark orienteerub asjades, milles eesel vassib
divide et impera jaga ja valitse (Vana–Rooma vallutajate ja nüüdisaja imperalistide poliitilisi põhimõtteid)
divinum opus sedare dolorem valu vaigistada on jumalik asi
dixi olen kõnelnud, tähistab kirja või kõne lõppu
dixi et animam levavi olen kõnelnud ja (oma) hinge kergendanud
docendo discimus õpetades õpime (Seneca)
doctus nemo nascitur keegi ei sünni targana (õpetatuna)
domus propria - domus optima oma maja on parim maja; külas on hea, aga kodus on parem
donec eris felix, multos numerabis amicos seni oled sa õnnelik, kuni sul on palju sõpru (Ovidius)
do ut des annan, selleks et sina annaksid (mulle)
dulce et decorum pro patria mori armas ja auväärne on surra isamaa eest (Horatius)
dum spiro, spero kuni hingan, loodan (Ovidius)
duobus litigantibus, tertius gaudet kaks tülitsevad, kolmas rõõmustab
duos lepores insequens, neutrum cepit kaht jänest taga ajades ei saa kumbagi kätte
dura lex, sed lex karm seadus, kuid (selline on) seadus
dura necessitas karm paratamatus


E


ecce homo "ennäe inimest" (Pontius Pilatus)
edimus, ut vivamus, non vivimus, us edamus sööme (selleks), et elada, kuid ei ela (selleks), et süüa
e fructu arbor cognoscitur viljast tuntakse puud
elephantem ex musca facis sa teed sääsest elevandi
eo ipso seetõttu, iseenesest
eo nomine selle nime all, selle nimega
epistula non erubescit kiri ei punasta, paber kannatab kõik välja (Cicero)
ergo järelikult, nii siis
errare humanum est eksimine (eksida) on inimlik
esse est percipi olemine on tajumine
est modus in rebus asjades on mõõt, kõigel on piir (lõpp) (Horatius)
est rerum omnium magister usus kõikide asjade õpetaja on kogemus (Caesar)
et alii ja teised
et cetera ja nii edasi
et ego in Arcadia ka mina (sündisin) Arkaadias, s.o. ka mina olin õnnelik
et gaudium et solatium in litteris teadustes on nii rõõm kui ka lohutus (Plinius)
ex ante enne sündmust (mõeldud tulevast sündmust)
ex cathedra ametlikult, ilmeksimatult
exceptio confirmat regulam erand kinnitab reeglit
exclusive (viimane) välja arvatud, mitte kaasa arvatud
ex duobus mali minus est deligendum kahest pahast tuleb valida väiksem
exegi monumentum olen endale püstitanud mälestusmärgi
exegi monumentum aere perennius rajasin mälestusmärgi, mis vasest püsivam (Horatius)
exempla docent eeskujud õpetavad
exercitatio optimus est magister harjutamine on parim õpetaja, praktika on parim kool
exitus acta probat tulemus õigustab tegu
ex libris raamatute seast, raamatuviit
ex nihilo nihil (fit) ei millestki ei (teki) midagi (Lucretius)
ex officio oma kohustusi täites, ameti poolest, ametikohustuslikult
ex ore parvulorum veritas laste suust kuuleb tõtt
experientia docet kogemus õpetab
experientia est optima rerum magistra kogemus on parim õpetaja
experimentum in corpore vili katse väheväärtuslikul organismil
ex post peale sündmust, mõeldud juba olnud sündmust
ex ungue leonem cognoscimus, ex auribus asirium küün(t)est tunneme lõvi, kõrvust eeslit


F


faber est suae quisque fortunae igaüks on oma õnne sepp
facies Hippocratica Hippokratese nägu, surija nägu
facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus kui oleme terved, siis me kõik anname haigetele head nõu
facio ut facias teen selleks, et sina teeksid
fas est et ab hoste doceri on õige ka vaenlaselt õppida
favete linguis vaikige, valitsege oma keelt
feci, guod potui, faciant meliora potentes tegin, mis suutsin, tehku paremini, kes suudavad
fecit tegi
felix, qui potuit, rerum cognoscere causas õnnelik, kes võis teada asjade põhjusi
femina mors anima naine on hinge surm
fer patienter onus, fac sapienter opus talu kannatlikult (oma) koormat, tee targalt tööd
ferro et igni tule ja mõõgaga
festina lente! rutta aeglaselt; ära toimi ülepeakaela, tasa sõuad, kaugele jõuad (Augustus)
fiat! sündigu!, saagu!
fiat lux saagu valgus
fidelis et fortis ustav ja julge
fide, sed cui fidas, vide usalda, kuid keda usaldad(a), vaata; ole ettevaatlik
finis coronat opus lõpp kroonib tööd
floreas! õitse!, kasva!, mingu sul hästi!
fortier in re, suaviter in modo tugevalt asjaajamises, meeldival viisil, s.o. taotleda kindlalt oma eesmärke, kuid toimida meeldivalt
fortuna caesa est saatus on pime
fortunam suam quisque parat õnne valmistab endale igaüks ise, igaüks on oma õnne sepp
fugit irreparabile tempus põgeneb (lendab) tagasipöördumatu aeg (Vergilius)
functus officio ta on oma töö teinud (rohkem pole enam vaja)


G


gaudeamus igitur seega rõõmustagem
gaudeamus igitur, juvenes dum sumus olgem siis rõõmsad, kuni oleme noored (vana üliõpilaslaulu algus) (Carmen Scholasticum)
gaudeo tibi iucundas esse meas litteras ma rõõmustan, et mu kirjad on sulle meeldivad (Cicero)
gens una sumus me oleme üks pere (Maleföderatsiooni moto)
gloria victoribus au võitjatele
gloriam invidia sequitur kadedus järgneb kuulsusele
graeci homines deorum honores tribuerant iis viris, qui tyrannos necaverant Kreeka inimesed omistasid jumaliku au nendele meestele, kes olid türanne tapnud (Cicero)
graecia capta ferum victorem cepit vallutatud Kreeka sai endale barbaarse võitja (Horatius)
gratis tasuta, maksuta
grosso modo üldjoones, laias laastus, ligikaudu
graviores animi morbi sunt, quam corporis hinge haigused on raskemad hinge haigustest (Cicero)
gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo tilk õõnestab kivi mitte jõuga, vaid sageda langemisega (Ovidius)


H


habeas tibi saa oma tahtmine, minugi poolest
habent sua fata libelli raamatuil on oma saatused
haedul legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium häädulased saatsid saadikud Caesari juurde abi paluma (Caesar)
Hannibale duce hostes Roman petunt Hannibali juhtimisel ründavad vaenlased Roomat
hectora quis nosset, si felix Troia fuisset kes teaks Hektorit, kui Trooja oleks olnud õnnelik (Ovidius)
hic locus est, ubi mors gaudet sucurrere vitae siin on koht, kus surm abistab meelsasti elu
historia est magistra vitae ajalugu on elu õpetaja
hoc erat in fatis see oli saatusest määratud
hoc sensu selles mõttes
hoc vero sine ulla dubitatione confirmaverim seda tõepoolest ilma mingi kahtluseta võiksin kinnitada (Cicero)
hoc volo, sic jubeo seda (nii) tahan, nii käsin
hominem non odi, sed ejus vitia ma ei vihka inimest, vaid tema vigu
homines amplius oculis quam auribus credunt inimesed usuvad pigem silmi kui kõrvu (Seneca)
hominis est errare, insipientis perseverare inimesele on omane eksida, rumalale kindlaks jääda (oma eksimuses)
hominis mens discendo alitur et cogitando inimese mõistus toitub õppimisest ja mõtlemisest (Cicero)
hominis utilitati agri et maria parent põllud ja mered on allutatud inimeste kasule (Cicero)
homo additus naturae inimene on looduse täiendus
homo homini lupus (est) inimene on inimesele hunt (Plautus)
homo novus uustulnukas, uustulnuk, omal jõul tuntuks saanud isik, tõusik
homo ornat locum, non locus hominem inimene kaunistab kohta, mitte koht inimest
Homo sapiens inimese kui liigi teaduslik nimetus, inimene mõistusliku olendina, nüüdisaegne inimene ja ta samaliigilised eellasvormid; "mõtlev inimene"
homo sum, humani nihil a me alienum puto olen inimene, midagi inimlikku ei ole mulle võõras (Terentius)
homunculus tehisinimene keskaja alkeemikute uskumustes
honesta vita beata est aus elu on õnnelik (Cicero)
honores mutant mores, sed raro ad meliores austamine muudab inimese käitumist (kombeid), kuid harva paremuse suunas
honoris causa austuseks, au pärast
horribile auditu hirmus kuulda
horribile dictu hirmus öelda (irooniliselt)


I


ibi semper est victoria, ubi concordia est seal on alati võit, kus on üksmeel (Publilius Syrus)
ibidem (lühend ibid.) sama koht; sealsamas
idem per idem seesama sellesama kaudu
id est see on, see tähendab
ignoramus et ignorabimus me ei tea, ega saagi teada
ignorantia non est argumentum võhiklus pole argument (Spir.oza)
ignoti nulla curatio morbi tundmata haigusel pole ravi
in aeternum igaveseks ajaks
in brevi lühidalt, peatselt
inclusive (viimane) kaasa arvatud, ühesarvatult
incognito inkognito, tundmatult, võõra nime all, salaja, oma tõelist nime varjav, tundmatuks jääda sooviv isik
in corpore täies koosseisus
incredibile dictu uskumatu (öelda), ebatõenäoline
inde irae et lacrimae sealt viha ja pisarad (Juvenalis)
in dubio kahtluse korral
in extenso üksikasjaliselt, täies ulatuses, pikaleminevalt, pikalt ja laialt
in extremis viimasel minutil, surma lähenedes
in facto faktiliselt, tõeliselt
infandum renovare dolorem on kohutav tekitada uuesti valu
in favorem kellegi kasuks
in flagranti põleval (teol), süüteo kohal (tabama)
in futuro tulevikus
in genere üldiselt, üldse
in hoc signo vinces selle märgi (lipu) all võidad
injuria verbalis solvamine sõnadega
in loco kohal, (kellegi) asemel
in medias res asjade keskele, otsekohe asja juurde (Horatius)
in memoriam (kellegi) mälestuseks, meelespidamiseks
in natura esemeis, natuuras
in nomine nimel, (kellegi) ülesandel
in omnem eventum igaks juhuks
in omnia paratus kõigeks valmis
in optima forma parimal kujul, nagu kord ja kohus
in pace rahus
in perpetuum igaveseks
in saecula saeculorum sajandite sajanditeks, igaveseks, igavesti
in spe lootusega, tulevikus
in statu nascendi tekkeseisundis
in statu quo endises seisundis, senises seisundis või olukorras
inter arma silent leges relvade keskel (s.o. sõja ajal) seadused vaikivad (Cicero)
inter canem et lupum koera ja hundi vahel, videvikus
inter malleum et incudem vasara ja alasi vahel, raskes olukorras
inter nos meie vahel
inter parietes nelja seina vahel
in toto täielikult, tervikuna
in usu tarvitusel
in vestimentis non est sapientia mentis hea riietus pole veel mõistuse mõõt
invia est in medicina via sine lingua Latina läbimatu on meditsiinis tee ilma ladina keeleta
in vino veritas veinis peitub tõde, joobnu ei varja tõtt
in vitro klaasis, katseklaasis
in vivo elusas, elusal organismil (korraldatud katse kohta)
ipse dixit ta ise ütles (tähtsa isiku kohta)
ipse fecit ta ise tegi
ipso facto fakti enese tõttu
ipso jure õiguse enese põhjal, automaatselt
ira furor brevis est viha on lühike hullumeelsus
is fecit cui prodest see tegi, kellele on kasulik
item samuti
ius est ars boni et aequi õigus on headuse ja õigluse kunst (Celsus)


J


januis clausis suletud ustega
jucundi acti labores meeldivad on tehtud (lõpetatud) tööd
juncta juvant üksmeel aitab
junior noorem
jurare in verba magistri õpetaja sõnu vandega kinnitama, kellegi arvamust pimesi järele kordama (Horatius)
justum et tenacem propositi virum inimene on aus, muutumatu oma otsuse (Horatius)


L


labor corpus firmat töö tugevdab keha
labor omnia vicit töö võidab kõik
lapsus vääratus, komistus, eksitus
lapsus linguae keelevääratus, eksimus kõnelemisel
lapsus memoriae mäluvääratus, mälukomistus, mäluviga
lege artis kunstinõuetele vastavalt
legem brevem esse oportet seadus peab olema lühike
licentia poetica luuleline vabadus (Seneca)
licet on lubatud, võib
litterarum radices amarae sunt, fructus jucundiores = radices litterarum amarae sunt, fructus dulces teaduste juured on mõrud, viljad magusad
locus minoris resistentiae nõrk (väikseima resistentsusega) koht
luscinia parva, sed vox magna ööbik on väike, aga (ta) hääl on suur


M


mala fide pahatahtlikult, ebaausalt
manus manum lavat käsi peseb kätt (Seneca)
memento mori mõtle surmale
mens sana in corpore sano terves kehas terve vaim (Juvenalis)
mente en manu mõistuse ja käega
mirabile dictu [mira:bile diktu] imelik öelda
mirable visu imelik näha
mutatis mutandis muutes seda, mida on vaja muuta


N


naturalia non sunt turpia loomulikud asjad pole häbiväärsed
ne sutor suprea scripidam iga kingsepp jäägu oma liistude juurde
nihil semper floret miski ei õitse igavesti (Cicero)
nolens volens tahes–tahtmata
non olet (raha) ei haise
nota bene! pane tähele!
nulla dies sine linea mitte ühtki päeva ilma harjutamata, visa tööta


O


omnia mea mecum porto tõeliselt väärtuslik on inimeses endas (Bias)
omnia vincit amor armastus võidab kõik (Vergilius)
opus töö, teos
ora et labora palveta ja tööta
o sancta simplicitas! oh püha lihtsameelsus! (Jan Hus)
o tempora, o mores! oh ajad, oh kombed! (Cicero)
otium reficit vires puhkus kosutab jõudu


P


pacta servanda sunt lepinguid tuleb järgida
panem et circenses leiba ja tsirkust (Juvenalis)
Pater noster meie isa (tähistab ka meieisapalvet)
per aspera ad astra läbi raskuste tähtede poole
per capita ühe pea ehk isiku kohta
pereat mundus, fiat justitia hukkugu maailm, õigusemõistmine peab aset leidma
per fas et nefas kõigi vahenditega
persona grata soovitav isik, vastuvõetav, eriti diplomaatias
persona non grata ebasoovitav isik, eriti diplomaatias
pia desideria vagad soovid
post factum pärast toimumist, tagantjärele
primus inter pares esimene võrdsete seas
pro et contra poolt ja vastu
pro forma vormi täiteks, moepärast
pro memoria mälestuseks, meelespidamiseks
pro patria isamaa eest
probi estote per totam vitam olgem väärikad kogu elu


Q


quo vadis? kuhu lähed ? või kuhu sa lähed ?.
quod erat demonstrandum mida oligi vaja tõestada
quod licet lovi, non licet bovi mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale


R


repetitio est mater studiorum kordamine on õppimise ema.
requiescat in pace puhaku rahus, järelehüüe surnule; hauakiri


S


salus populi suprema lex rahva hüve olgu kõrgeim seadus (Cicero)
salve! ole tervitatud!
Sapere aude söanda olla arukas.
sapienti sat arukas ei vaja selgitusi (Plautus)
sensu lato laias mõttes
sensu stricto täpses mõttes, täpses tähenduses
sic et non jah ja ei, poolt ja vastu
sic transit gloria mundi nii möödub maailma (maine) kuulsus
sine ira et studio erapooletult (Tacitus)
sit tibi terra levis olgu muld sulle kerge
si vis pacem, para bellum kui tahad rahu, valmistu sõjaks
sola fide ainult usu järgi (Martin Luther)
sola Scriptura ainult Pühakirja põhjal
status in statu riik riigis
status quo käesoleval hetkel valitsev või kunagi valitsenud olukord
sub rosa saladuskatte all, vaikimisel tingimusel
sub specie aeternitatis igaviku aspektist (Spinoza)
sui generis omapärane
summa summarum summade summmana, lõppkokkuvõttes


T


tabula rasa puhas tahvel, tühi leht, midagi puhast
tempora mutantur et nos mutamur in illis ajad muutuvad ja meie muutume ühes nendega
terra incognita tundmatu maa; uurimata valdkond
tertium non datur üks kahest
tertius gaudens kolmas, kes saab kasu kahe teise vahelisest tülist
testimonium paupertatis vaesusetunnistus, suutmatust või eksimust tõestav asjaolu
timeo Danaos et dona ferentes kardan isegi kinke toovaid danaoslasi (Vergilius)


U


ubi bene, ibi patria kus mul hästi läheb, seal on mu isamaa
ultima ratio viimne vahend
ultra posse nemo obligatur kedagi ei saa kohustada rohkemaks, kui ta suudab
urbi et orbi linnale ja kogu maailmale teadmiseks
ut desint vires, tamen est laudanda voluntas kuigi pole jõudu, tuleb kiita tahet; hea tahe väärib kiitust (Ovidius)
ut infra nagu allpool mainitud
ut supra nagu ülal oli mainitud


V


vac victis! häda võidetuile!
vale! ole terve!, hüvasti!
varia muu, täpsemalt liigitamata, igasugust
veni, vidi, vici tulin, nägin, võitsin (Caesar)
verba magistri autoriteetse isiku sõnad
verba volant, scripta manent öeldud sõnad haihtuvad, kirjutatu aga püsib
versus vastu
verte! pööra lehte!
via teed, mööda, kaudu
vice versa vastupidi, ümberpöördult
vide vaata
vis vitalis elujõud
vitae, non scholae discimus me ei õpi mitte kooli, vaid elu jaoks
vivat, crescat, floreat! elagu, kasvagu, õitsegu!
volens nolens tahes–tahtmata
volentem ducunt fata, nolentem trahunt soovijat saatus juhib, mitte soovijat veab
vox clamantis in deserto hüüdja hääl kõrbes
vox populi vox dei rahva hääl (on) jumala hääl

who?:
name: Indrek 'BC'
location: Tallinn, Estonia

how?:
mail: indrek.martin[at]gmail.com
skype: bibiconn
twitter: voyag
best view: Firefox & 1024x768